affarsmannaskap

Utbildningen kan skräddarsys efter varje kunds behov om så efterfrågas.

Varför

Förmågan att förstå kundbehov, uttalade eller outtalade, och omsätta dem i affärer som är lönsamma för alla parter utgör grunden för all affärsverksamhet. När både chefer och medarbetare har en gemensam bild av hur verksamheten ska drivas skapas förutsättningar för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål. Genom ökad förståelse för hur varje medarbetare, oavsett nivå, kan påverka företagets framtida resultat skapas delaktighet och drivkraft.

Vad

Efter en inledande diskussion kring innebörden av begreppet affärsmannaskap och och vad detta betyder för din organisation, behandlas områden som Förändringsbehov, Värdekedja, Lönsamhet, Innovation och Kundrelation.

Hur

Genom utbildningen belyses affärsmannaskap ur två perspektiv; individens och företagets. Teori varvas med praktiska övningar där deltagarna utvecklar sin förmåga att förstå sin organisations affär. Konkreta metoder och verktyg ger varje deltagare möjlighet att själv förstå varför ett förändrat beteende krävs, vad individen respektive organisationen ska göra och hur man oavsett ansvarsområde kan bidra!

Jan Sandqvist

Jan Sandqvist

E-mail: jan.sandqvist@innovationacademy.se
Cell: +46-(0) 76-867 03 00

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search